Please wait...

Categorie: Blog

Data is everything

Data Lake, Data Mining, Datawarehouse, Cloud DWH, Big Data; termen die we waarschijnlijk allemaal regelmatig langs zien komen. Vaak wordt het als containerbegrip ingezet. Maar wat moeten we hier mee vanuit het perspectief van het finance team? En vooral, wat kunnen we hier mee? Data staat vaker centraal, ook door de populariteit van bijvoorbeeld Lean…

Read more

Agile en control een lastige combinatie

Enkele weken geleden was ik te gast bij de VRC. Het onderwerp was Agile Control; de gevolgen van Agile werken voor de control functie. Een relevant en interessant onderwerp gezien het grote enthousiasme waarmee in veel ondernemingen Agile wordt omarmd. In het bijzonder binnen de ICT functie van ondernemingen, maar steeds vaker ook daar buiten….

Read more

Financiële kennis essentieel voor Ondernemingsraden

De ondernemingsraad is de bewaker van de belangen van de medewerkers binnen een onderneming. Voorgenomen besluiten, die gevolgen hebben voor de positie van medewerkers, moeten (vaak) worden voorgelegd aan de ondernemingsraad voor instemming of advies. Maar hoe beoordeel je de financiële onderbouwing of de financiële noodzaak van een besluit voor de onderneming? De jaarrekening van…

Read more

Wordt het hele finance team ‘business partner’?

Om gelijk maar het antwoord te geven; Nee. Maar het hele Finance team is wel nodig om de business controller in de rol van business partner te krijgen. Misschien moeten we de parallel trekken met een voetbal team; In de verdediging hebben we de ‘BEWAKER’ zoals ik deze rol in de vorige blog noemde (internal…

Read more

Finance als business partner; 4 speerpunten

In de blog van twee weken geleden spraken we over de valkuilen die je tegen kunt komen wanneer je het Finance team meer als business partner wilt laten functioneren. De top vijf valkuilen zijn: IT systemen die analyses niet goed ondersteunen; ‘Afleiding’ door andere activiteiten; Kennis en kunde van het Finance team; Data inconsistenties; De…

Read more

Maak jij eigenlijk wel optimaal gebruik van de mogelijkheden?

Training en ontwikkeling staat in de Top 5 van gewenste secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers, maar maak jij eigenlijk wel optimaal gebruik van de mogelijkheden? Uit onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden blijkt dat in de Top 5 van gewenste secundaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers o.a. flexibele werktijden en meer vakantiedagen staan. Op nummer 5 staat ‘Training en ontwikkeling’,…

Read more

Cash Flow Management problemen; de 4 oorzaken

In mijn vorige blog noemde ik de uitspraak ‘Cash is King’ een nietszeggende uitspraak. Je kunt er namelijk nog niets mee. Maar er zit voor een onderneming natuurlijk wel veel waarheid in; zonder geld kan je geen onderneming draaien. Van de ondernemingen die failliet gaan, komt dit in ongeveer 25% van de gevallen door wanbetaling….

Read more

Finance als business partner? Wat houd je tegen

Uit recent onderzoek van PWC blijkt dat bij goed presenterende bedrijven door het finance team 23% meer tijd wordt besteed aan activiteiten die waarde toevoegen voor de onderneming. Hierbij kun je denken aan onder andere diepgaande analyses en advies. Toch besteden business controllers in een gemiddeld bedrijf hieraan minder dan 40% van hun tijd. Niet…

Read more

Kijk door de bril van het geld

Als het om Cash Flow Management gaat dat hoor ik vaak ‘cash is king‘. En dat klopt ook, zo zei een director group control eens tegen me: ‘Uiteindelijk gaat het om de muntjes’. Maar cash is king is ook een uitspraak die nietszeggend is, want wat kan je er nu mee? Zeker collega’s zonder finance…

Read more

Zijn de doelstellingen congruent met het doel?

In Nederland is de laatste jaren veel te doen over bonusbeleid. Zeker bij banken en financiële instellingen. Hier is Nederland het braafste jongetje uit de Europese klas, met extra strenge beloningsregels. De vraag is, wat is in uw onderneming nu verstandig? En hoe helpen doelstellingen om uw doelen te halen.

Read more