Please wait...

Turn Around Programma

Turn Around

Heeft uw onderneming bijsturing op het resultaat en de cash flow nodig? Lees dan verder of neem voor meer informatie contact met ons op.

IMG_1432

Turn Around programma

Heeft uw onderneming, door de Corona crisis of anderszins, uitdagende financiële omstandigheden? En heeft u behoefte aan concrete en uitvoerbare plannen die u helpt om de financiële situatie te verbeteren? CNTRL F voert graag een financiële hervormings- of Turn Around programma samen met u door.

Hoe ziet het programma er uit?

Dit hangt af van de behoefte en de urgentie. Ieder programma is daarom maatwerk. De volgende onderwerpen kunnen onderdeel zijn van het programma;

  • Quick scan-> een korte analyse van de Liquiditeitspositie, Kasstromen, Solvabiliteit en een initiële Risico Assessment. Doel is om een schets te maken waar de focus moet liggen. Deze scan kan, afhankelijk van de omvang van de onderneming en de oorzaken in een aantal werkdagen worden uitgevoerd.
  • Verdieping Kasstromen-> hier komen diverse zaken aan de orde. Denk aan beoordelingen van bankenconvenanten en overige financieringen, een forecast voor de operationele, financiering en investeringskasstromen
  • Verdieping Werkkapitaal -> de omvang van het werkkapitaal worden geanalyseerd. Daarnaast kan worden onderzocht in hoeverre de omzet volledig en tijdig wordt gefactureerd. En een analyse van de betalingen aan korte termijn schuldeisers zoals crediteuren.
  • Verdieping Investeringen-> welke investeringen kunnen worden voortgezet, waar moet op de rem worden getrapt of worden gestopt.
  • Verdieping overige balansposities-> De belangrijkste overige balans posities zullen worden doorgenomen.

Op basis van de scan worden de vervolgstappen voorgesteld en met u besproken. Denk hierbij aan acties om de balans te versterken, de kasstromen te verbeteren, kosten te besparen en aan yield management. Deze acties kunnen zowel een korte- als middellange termijn kennen.

Wat hebben we van u nodig?

Naast toegang tot de financiële data van de onderneming, inzicht in projecten en verplichting hebben we vooral steun en ondersteuning nodig van de directie. Hieronder verstaan we de bereidheid om lastige besluiten snel te nemen. Openstaan voor andere inzichten en benaderingen. De bereidheid van directie en management om zelf acties te ondernemen waar dat nodig is.

Daarnaast hebben we uiteraard een budget nodig voor onze eigen inzet van mensen en middelen.

Heeft u behoefte aan een Turn Around programma? Neem dan contact met ons op.