Please wait...

De storm moet nog komen…deel 3

De storm moet nog komen…deel 3

In mijn 2 vorige blogs heb ik op basis van informatie van het CBS, ING en Atradius laten zien dat we de komende periode in een forse economische storm kunnen komen. En dat tijdige sturing op liquiditeit essentieel is als je wordt geraakt door de Corona crisis. In deze blog meer aandacht voor het in stand houden van het verdienmodel, want je moet nu al nadenken over je herstel na de crisis.

Met het in stand houden van het verdienmodel bedoel ik dat je de financiële resultaten snel kunt laten stijgen als de vraag toeneemt. Laat ik dit concreet maken;

Een periode van lagere vraag kan een goed moment zijn om te bezinnen. In dit kader hebben we het dan over de vraag met welke producten of diensten verdient de onderneming zijn geld en hoe past dat in de marktontwikkelingen. We noemen dit ook wel yield management. Dit inzicht in de marges, omloopsnelheid, levenscyclus van producten en marktontwikkelingen kan tot nieuwe inzichten leiden. Gebruik deze tijd ook om nieuwe focus aan te brengen in de productportfolio. En om de onderliggende winstgevendheid nu en in de (nabije) toekomst positief te beïnvloeden.

In dit kader is het belangrijk hoe je capaciteit afschaalt; welke capaciteit moet je straks snel kunnen opschalen en van welke capaciteit neem je definitief afscheid? Zodra de vraag aantrekt moet je in staat zijn om de winstgevende capaciteit weer te herstellen tot het nieuwe vraagniveau. Zorg dat je personeel dat essentieel is voor de bedrijfsvoering aan het bedrijf verbonden houdt.

Je kunt er voor kiezen om de prijs naar beneden bij te stellen om de volumes op pijl te houden. Zorg dan dat je naast de dekking van de variabele kosten nog een deel van de vaste lasten terugverdient. Prijzen laten dalen is niet zonder risico; zorg dat je dit doet op een manier die je eenvoudig kunt terugdraaien. Zo kun je  3 tot 6 maanden een specifieke tariefskorting geven. Noem het dan bijvoorbeeld Corona korting, geef een periode aan en leg dit vast met de afnemer. Na verloop van de kortingsperiode zou de prijs weer moeten herstellen.

Is jouw onderneming , zoals zoveel andere ondernemingen, geraakt door de crisis? En is voldoende financiële middelen een zorg voor de komende periode? Ga dan naar onze website cntrlf.nl/turn-around-programma  of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.