Please wait...

Voorspellen en sturen op Cash Flow; de 7 Do’s en Dont’s

In deze blog ga ik in op de vraag wat je vanaf vandaag kunt doen om de cash flow goed te voorspellen. En hoe je kunt gaan sturen op de uitkomsten. Dit doe ik aan de hand van de onderstaande 7 do’s en dont’s van cash flows.

1.       Houd rekening met vertragingseffecten in de omzet; Een consultancy bedrijf dat bijvoorbeeld levert aan een grote multinational ziet het aantal ingezette consultants, en daarmee de omzet, dalen. Omdat de factuur pas 60 dagen na levering wordt betaald zal de eerste maanden de cash flow op peil blijven.

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook; als het consultancy bedrijf weer omzetgroei laat zien dan kan het nog lang duren voor het geld ook werkelijk op de bankrekening is bijgeschreven. Splits in de cash flow voorspelling de omzet daarom op in omzetstromen met vergelijkbare betalingstermijnen.

2.       Let op onderhanden werk en voorraden; Dit zijn 2 posten waar, zowel bij productiebedrijven als dienstverleners, veel geld in vast kan komen te zitten. Zorg ervoor dat in de prognoses de hoogte van deze posten realistisch wordt ingeschat. Let ook hier op de vertragingseffecten die we bij punt 1 zagen, ook bij de voorraden en het onderhanden werk.

3.       Wees realistisch; van politieke spelletjes kan je de rekeningen niet betalen. Bij multinationals zie ik vaak dat vanuit ‘Corporate’ de business units onder druk worden gezet om hoge prognoses af te geven. Het is goed om ambities te hebben en om doelen te stellen. Ondernemingen die doelen stellen zijn namelijk succesvoller dan diegene die dat niet doen. Wees wel realistisch, en maak ambitieuze doelstellingen die met een flinke inspanning haalbaar zijn.

4.       Borg volledigheid; dit klinkt natuurlijk volstrekt voor de hand liggend, maar helaas gaat het nog regelmatig fout. Denk, naast alle zaken die in de P&L gebeuren, ook aan de momenten waarop afdrachten moeten plaatsvinden zoals BTW, VpB, vakantiegeld, bonussen, maar ook vervangingsinvesteringen en eventuele herfinancieringen. Check met het management team of er initiatieven zijn die nog niet in de forecast zitten zoals een investering.

5.       Zit kort op de bal; zorg voor een regelmatige actualisering van de prognose. In ieder geval maandelijks en vaker als daar een aanleiding voor is. Zo dreigde een software bedrijf flink in de problemen te komen nadat ze een grote klant binnenhaalde die 90 dagen na oplevering wilde betalen. Naarmate de tijdshorizon korter wordt moet de prognose steeds nauwkeuriger worden.

6.       Zie de feiten onder ogen, schakel op tijd. Als de uitkomsten niet goed (genoeg) zijn moet u op tijd schakelen. Waar in een resultatenrekening de interpretatie van bepaalde posten het eindresultaat kan beïnvloeden is dit bij de cash flow natuurlijk niet mogelijk. U zult dus werkelijk de inkomende en uitgaande geldstromen moeten verbeteren. En dat kost snel enige maanden tijd;

a.       Zoek de ruimte die in het werkkapitaal op de balans zit; De cash positie kan op kortere termijn verbeteren door meer op het werkkapitaal te sturen. Onderzoek of de openstaande debiteuren kunnen worden verlaagd. Zet meer acties op de incasso, en draag tijdig over aan incassobureaus. Overweeg factoring of verkoop van de debiteuren portefeuille. Ook de voorraden kunnen wellicht worden verlaagd. Zoek tot slot de ruimte op in de betaling van uw crediteuren. Zorg wel dat u betrouwbaar blijft naar uw leveranciers, stem betaalmomenten na vervaldatum af met de leveranciers.

b.       Daarnaast zijn Sales and leaseback mogelijkheden te overwegen (verkoop machines, licenties, patenten of panden en lease deze terug). Ook het spreken met uw financiers kan oplossingen bieden, denk naast banken ook aan andere investeringsvormen. Zoek daarbij naar een optie die bij uw strategische doelstellingen past.

c.       Verbeter de ketens rondom de Order2Cash, Purchase2Pay en Inventory2Product. Meestal is er winst te halen door deze ketens te optimaliseren en op elkaar te laten aansluiten. Deze oplossing verhoogt de kwaliteit van de dienstverlenging, maar kost ook veel tijd. Repareer het dak dus als de zon schijnt; in dit geval start als er (nog) geen issue is.

7.       Kijk door de bril van geld; Cash flows verbeteren is, naast alle eerder beschreven punten, ook een mentaliteitskwestie. Zijn de medewerkers en de managers in uw onderneming zich te allen tijde bewust van de cash flow consequenties van hun handelingen en besluiten? En nemen ze de besluiten met de cash flow in gedachte of is de afdelingsbelang groter?

Goed sturen op cash flows zit dus niet in het invoeren van ingewikkelde software of grote complexe Excel sheets. Natuurlijk is er tooling nodig, zeker als de omvang en complexiteit van de onderneming toeneemt. Maar bovenstaande do’s & dont’s zullen eerst ter harte moeten worden genomen.

Is cash flow verspelling en sturing binnen jouw onderneming ook een aandachtspunt? Wil jij binnen jouw onderneming beter begrijpen hoe je dit kunt organiseren? Ga dan naar onze website www.cntrlf.nl of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.