Please wait...

Toekomst

Naar de toekomst toe managen

Interesse in hoe uw finance afdeling vanuit een sturende aanpak bij kan dragen aan uw bedrijfsresultaten? Neem voor meer informatie contact met ons op.

‘Naar de toekomst toe managen’

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Toch zien wij binnen het Finance vakgebied nog vaak een traditionele benadering van de werkzaamheden. Wij ervaren dagelijks dat bedrijven beslissingen nemen op basis van gebrekkige bestaande data. Ook wordt er veel kostbare tijd besteed aan het controleren en bewerken van bestaande data. Zonder naar de toekomst te kijken. Verloren tijd en energie vinden wij bij CNTRL F.

Doelen centraal in de sturing​

​Hoe kunt u zorgen dat uw bedrijf ‘naar de toekomst toe gaat managen’ en wat bedoelen we hier precies mee? Bedrijven stellen Strategische Plannen en Jaarplannen op. Deze vertalen ze vervolgens naar een budget. Gedurende het jaar wordt op de bottom line gestuurd en bijgestuurd via forecasts.

Er wordt beperkt of helemaal niet op de onderliggende drivers gestuurd. Deze maken de samenhang en voortgang van de activiteiten inzichtelijk. Wij helpen deze met u op te stellen.

Van plannen naar realisatie

Wij zijn er van overtuigd dat uw bedrijf bottom-line de beste resultaten kan behalen door van plannen naar realisatie te gaan. Sturing op voorspellende drivers zorgt dat uw Finance afdeling in de toekomst meer tijd besteed aan advisering dan aan uitvoering. Bovendien zal uw bedrijf voortaan eerder besluiten nemen met gevoel voor onderlinge samenhang binnen uw bedrijf en met de blik naar de toekomst toe…

‘Measure what matters’​

De controller richt zich daarmee veel meer op drivers en de onderlinge relatie tussen de drivers. Dus daar waar hij of zij echt een impact kan hebben. En minder op de P&L en de Balans. Deze zijn resultanten die in een strak georganiseerde Finance afdeling worden gestuurd vanuit de drivers.​

De Finance Consultants van CNTRL F helpen uw bedrijf graag om naar de toekomst toe te gaan managen. Dit doen ze door gebruik te maken van de geschikte management tools, zoals Lean Management. Bent u geïnteresseerd in ‘naar de toekomst toe managen’ en wat onze aanpak voor uw bedrijf kan betekenen? Graag gaan wij verder met u in gesprek. Klik op de button hieronder om met ons in contact te komen.