Please wait...

5 praktijkvoorbeeld om de cash flow te verbeteren

Sturing op de operationele Cash Flow is vaak een lastig onderwerp binnen een onderneming. Dit komt naar mijn mening omdat de vakmensen het proberen uit te leggen aan de business mensen vanuit een finance perspectief.

In deze blog geef ik 5 praktijk voorbeelden om de operationele cash flow te verbeteren. Dit is niet alleen een finance aangelegenheid. Samenwerking met Sales, Operations, IT en een ketenbenadering is essentieel voor succes.

1. Bij een logistieke dienstverlener is de verantwoordelijkheid voor de Days Sales Outstanding (DSO), inclusief doelstellingen, neergelegd bij de commercieel verantwoordelijken. Sturing is ingericht middels DSO rapportages en rekentools op zowel  team, accountmanager als op klantniveau. Door doelstellingen en sturingsmogelijkheden te bieden voelde commercie zich verantwoordelijk voor de eigen DSO. Hierdoor werd een daling van meerdere dagen zichtbaar. Ondanks moeilijke marktomstandigheden.

2. Bij een advocatenkantoor is bijvoorbeeld meer cash te halen uit tijdige en volledige urenregistratie, het verhogen van de factuurfrequentie of aanpassen van het factuurmoment. Factureert u nadat een zaak is afgerond of factureert u ook tussentijdse termijnen en voorschotten? Kijk goed naar wat in uw onderneming het meest relevant is.

3. Bij het communicatiebedrijf zijn door productieproblemen bij de leverancier tijdelijk geen onderdelen ontvangen. Hierdoor kan na enige tijd niet meer worden uitgeleverd naar de klanten, met alle nadelige gevolgen van dien. Als reactie hierop zijn, nadat de productieproblemen waren opgelost, de voorraden van de onderdelen sterk verhoogd om in de toekomst vergelijkbare problemen te voorkomen. Dit kost veel cash en het is niet beste oplossing. Wat wel te doen?
­
Zorg bij bedrijfskritische inkoop voor een goed alternatief. Maak uzelf nooit afhankelijk van 1 leverancier. Maak afspraken over de levertijd en werk samen met de leverancier om zijn processen te laten aansluiten op uw processen. Bij het communicatiebedrijf leverde de hoge voorraden nog een nieuw probleem op. De firmware op de onderdelen moest regelmatig worden geüpdate, waardoor de voorraden snel verouderden. Hierdoor moesten aanvullende kosten worden gemaakt om onderdelen van nieuwe firmware te voorzien.

Door inkoopcontracten af te sluiten met meerdere leveranciers, die hun leveringen op uw processen en kwaliteitseisen instellen, kan nu met veel beperktere voorraden en lagere bestelgrootte worden volstaan. Door de kwaliteit van de levering direct te controleren bij ontvangst kan op de lage voorraad worden vertrouwd.

4. Een software bedrijf, dat gebruik maakt van ingekochte licenties en maatwerk bij implementaties, wil een deal sluiten met een grote zakelijke klant. Deze eist lange betalingstermijnen en betaling achteraf. Dan is het immers werkzaam en kan worden gecontroleerd of de oplossing werkelijk de besparingen levert. Aan de eisen van de klant voldoen laat de onderhandenwerk positie dramatisch stijgen. Wat te doen om dit te voorkomen?

De oplossing zat hier in diverse elementen. Ten eerste, de licenties konden door de klant terug geven worden als het project tussentijds zou worden stopgezet. Hierdoor ging de klant akkoord met betaling van de licenties bij levering. Vervolgens hebben de operationele teams, met de nodige creativiteit, 4 releases gemaakt. Deze releases functioneerden afzonderlijk en de klant kon direct besparingen realiseren. Hierdoor ging de klant akkoord met betaling per release, die over een periode van 6 maanden zijn uitgeleverd. De samenwerking tussen finance, sales en operations maakte het mogelijk de deal te sluiten zonder groot beslag op het werkkapitaal en met een tevreden afnemer.

5. Bij een bouwbedrijf kan het veel voordeel opleveren om de timing van de bouw en factuurmomenten met elkaar in lijn te brengen. Zorg bijvoorbeeld dat het hoogste punt bereikt is voor de bouwvak, zodat het volgende deel uit het bouwdepot kan worden opgevraagd. Zorg, met operations en sales, voor een inrichting van de producten en diensten die snelle facturatie mogelijk maakt. Bij afgeronde, werkzame deellevering zal de klant eerder geneigd zijn voor deze deellevering te betalen.

Uit de voorbeelden blijkt dat u moet kijken naar de specifieke omstandigheden. Goede samenwerking met Sales, Marketing, Operations en IT maakt nieuwe oplossingen. Wees daarin creatief en neem vanuit Finance het voortouw. Maar maak de business verantwoordelijk voor het succes.

Is cash flow binnen jouw onderneming ook een aandachtspunt? Wil je binnen jouw onderneming cash flow verbeteren met doordachte business initiatieven? Ga dan naar onze website www.cntrlf.nl of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.