Please wait...

Onze diensten

Geïnteresseerd wat CNTRL F voor uw organisatie kan betekenen? Op deze pagina vindt u voorbeelden van opdrachten, onze aanpak en behaalde resultaten. Lees verder of neem voor meer informatie direct contact met ons op. 

CNTRL F biedt diensten op het gebied van Finance & Control. Deze diensten hebben tot doel om de impact van jouw Finance & Control team zo groot mogelijk te maken binnen de organisatie. In onze uitgevoerde opdrachten laten we dat keer op keer zien.

‘Naar de toekomst toe managen’ is een belangrijk thema waar onze diensten bij aansluiten.
Hiermee geven we invulling aan een aantal vragen;

  • Hoe kunt u effectief op de realisatie van de operationele strategie sturen?
  • Hoe kunt u zorgen dat finance een sturende en adviserende rol krijgt binnen de onderneming?

Focus op wat echt belangrijk is

Om dit te doen is het nodig dat focus wordt aangebracht op datgene wat echt belangrijk is. Voor het finance team betekent dit een verschuiving van transactioneel werken naar procesmatig werken. En naar geautomatiseerde reporting te gaan. Niet zozeer meer rapporteren maar gerichter rapporteren (driver based). Binnen finance wordt van de controller verwacht dat ze gaan sturen op activiteiten die werkelijk waarde toevoegen om zo impact te hebben. Sturen op drivers (‘What Matters’) en als partner van de business. ‘What Matters’ wordt uit de plannen afgeleid en met de business managers afgestemd. Hier komt een gezamenlijk beeld en focus uit naar voren.

Rationaliseren van activiteiten

Als we terugkeren naar de echt relevante zaken kan duidelijk worden dat een deel van de activiteiten kan worden gerationaliseerd. Dit doen we door te kijken naar de toegevoegde waarde van activiteiten. Hiervoor gebruiken we elementen van Lean Management. Verder zien we dat sturing op Cash Flow Management de rationalisatie kan helpen. Dit doen we door de courante balansposten zoals debiteuren, voorraden en crediteuren vanuit een keten aanpak te verbeteren. ‘Het venijn zit hier in het begin’. Het verbeteren van beoordelingen van investeringen is ook onderdeel van de aanpak.

Prioriteiten en doelstellingen

Door te kijken naar de doelstellingen en prioriteiten van het finance team geven we een advies over de personele invulling. We inventariseren welke competenties nodig zijn om het doel te bereiken. Deze diensten ondersteunen we waar nodig en gewenst, breder binnen uw organisatie, met onze trainingen Finance for non-financials en een basis training Lean Management.

De juiste bezetting

Voor de juiste bezetting van het team bieden wij Interim Management & Recruitment oplossingen. Wij leggen de focus op rollen binnen finance en op programma- en projectmanagement rollen. Ons uitgangspunt is ‘de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment’.

Selectie van uitgevoerde opdrachten

Om u een indruk te geven van onze mogelijkheden hebben wij enkele uitgevoerde opdrachten en onze aanpak daarbij geanonimiseerd uitgewerkt.

CNTRL F Voorbeelden van opdrachten, onze aanpak en behaalde resultaten

ONZE DIENSTEN