Please wait...

Financiële kennis essentieel voor Ondernemingsraden

De ondernemingsraad is de bewaker van de belangen van de medewerkers binnen een onderneming. Voorgenomen besluiten, die gevolgen hebben voor de positie van medewerkers, moeten (vaak) worden voorgelegd aan de ondernemingsraad voor instemming of advies. Maar hoe beoordeel je de financiële onderbouwing of de financiële noodzaak van een besluit voor de onderneming?

De jaarrekening van een onderneming geeft inzicht in de financiële positie en de financiële gevolgen van het gevoerde beleid van de onderneming. Als ondernemingsraad (OR) krijgt u als het goed is jaarlijks de jaarrekening van uw onderneming aangeboden. Zoals in Artikel 31 van de Wet op de Ondernemingsraden beschreven staat, heeft de OR namelijk informatierecht. Dit is een mooie eerste stap, maar

–       Welke conclusies kunt u trekken uit de verstrekte informatie?

–       En welke vragen dient u als OR te stellen op basis van de verstrekte jaarrekening?

–       Of hoe beoordeelt u de financiële onderbouwing van een reorganisatie waarbij personeel moet afvloeien of waarbij de nullijn wordt gehanteerd?

Bij het analyseren van de jaarrekening kunt u soms ook informatie vinden over aanstaande investeringen of kredietaanvragen. En daarover heeft u adviesrecht, zo is bepaald in artikel 25 van de WOR (Wet op de ondernemingsraden).

Heeft de OR weinig kennis in huis van financiën, dan kan de OR op basis van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een externe deskundige raadplegen. De bestuurder moet die kosten betalen volgens artikel 22 van de WOR, maar alleen als de OR hem vooraf op de hoogte heeft gesteld.

Maar om de belangen van de werknemers goed te kunnen behartigen is het zeer raadzaam om ook binnen de ondernemingsraad te zorgen voor goede kennis van de financiële huishouding van de onderneming. Vertegenwoordiging vanuit het finance team kan veel helpen, maar geeft nog geen brede basis.

Als de kennis onvoldoende is dan is het verstandig hier aan te werken, zodat ieder lid van de OR een goed begrip heeft van de cijfers en deze naar de achterban kan uitleggen.

CNTRL F organiseert regelmatig trainingen op het gebied van Finance en Lean Management.

Met onze eendaagse training ‘Finance for-non-financials’ richting wij ons op managers en medewerkers die geen gedegen financiële achtergrond hebben, maar in hun dagelijkse werkzaamheden wel dienen mee te praten en beslissen over financiële onderwerpen. Onderwerpen zoals; Hoe stel ik een gedegen business plan op? Is een nieuwe of bestaande klant eigenlijk wel kredietwaardig? Hoe om te gaan met het stellen en bewaken van budgetten? worden deze dag op een interactieve manier behandeld. Geïnteresseerd? Via onze website kunt u zich direct inschrijven op één van de geplande trainingsdata.

Het is ook mogelijk om trainingen van CNTRL F Incompany te organiseren

Leave comments

Your email is safe with us.