Please wait...

Agile en control een lastige combinatie

Enkele weken geleden was ik te gast bij de VRC. Het onderwerp was Agile Control; de gevolgen van Agile werken voor de control functie. Een relevant en interessant onderwerp gezien het grote enthousiasme waarmee in veel ondernemingen Agile wordt omarmd. In het bijzonder binnen de ICT functie van ondernemingen, maar steeds vaker ook daar buiten.

Voor de financiële functie leidt deze flexibele manier van werken tot een aantal interessante vraagstukken. In deze blog zal ik er een paar vraagstukken de revue laten passeren, als voorbeelden en zeker niet als een volledige opsomming.
Bij Agile is het grote voordeel dat een snel werkende functionaliteit wordt opgeleverd. Iedere nieuwe sprint levert een nieuwe functionaliteit op. In iedere volgende sprint kan op basis van de grootste behoefte de volgende functionaliteit worden opgeleverd. ‘Grow as you go’ zou je kunnen zeggen.

In een snel veranderende omgeving is dat een groot voordeel ten opzichte van de traditionele ‘waterval-methode’ waarbij het project team zich vaak lang terugtrekt om de blauwdruk te realiseren. Dit is een goede methode bij grote complexe projecten in een relatief stabiele omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote infrastructurele projecten.
Doordat bij Agile de eindsituatie minder duidelijk is, wordt het opstellen van de business case een stuk lastiger. Waar we gewend waren om de eindsituatie duidelijk te beschrijven in het projectplan, konden we de voordelen doorrekenen. Met een gevoeligheidsanalyse en netto contante waarde berekening was een goede business case op te stellen.
Bij Agile werkt dat niet meer, je krijgt per sprint de afweging of je hier voordelen in ziet. Eigenlijk een mini-business case per sprint en niet meer van het hele project. De grote uitdaging is dan hoe je tot een goede afweging komt en welke projecten je voorrang geeft, en op basis waarvan.

Een tweede belangrijk vraagstuk zit in de financiële verantwoording van de projecten.
Bij Agile wordt niet meer gewerkt met verschillende project fases zoals vooronderzoek, blauwdruk, realisatie, test en implementatie. Daarnaast wordt vaak niet meer met een systeem voor urenverantwoording gewerkt. Je ziet na gemiddeld twee weken toch al het resultaat van de activiteiten.
Dit betekent dat je niet meer kunt vaststellen welke delen via de Winst & Verlies rekening lopen en welke uren geactiveerd dienen te worden. Niet activeren leidt tot tijdelijk hogere kosten in de Winst & Verlies rekening, en er wordt geen recht gedaan aan de toekomstige kasstromen. Daar staat tegenover dat de direct toerekenbare kosten niet goed zijn vast te stellen.

En nu?
Wil jij binnen jouw onderneming de plannen ook beter en sneller realiseren? Meer weten over Agile werken binnen jouw Finance organisatie? Of wil je de Finance afdeling meer in de rol van business partner krijgen? Ga dan naar onze website www.cntrlf.nl of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.

Leave comments

Your email is safe with us.