Please wait...

De storm moet nog komen….deel 2

In mijn vorige blog heb ik op basis van informatie van het CBS, ING en Atradius laten zien dat we de komende periode in een forse economische storm kunnen komen. Onafhankelijk van de vraag of er een tweede lock-down komt of niet. De vraag is dan; wat kun je nu vanuit Finance doen om je onderneming (goed) door deze periode heen te loodsen?

Het begint met een inschatting maken van de impact voor de onderneming. Uit ervaring weet ik dat het lastig is dit te doen; we maken dit immers voor de eerste keer mee. Daarom is het belangrijk om nu alvast de voorbereidingen te treffen.

Uiteindelijk gaat het om twee zaken; de eerste en belangrijkste is liquide blijven. De tweede is je verdienmodel in stand houden, daarover in mijn volgende blog meer.

Liquide blijven is dus cruciaal;

Gebruik maken van de overheidsmaatregelen is een open deur, maar daardoor niet minder belangrijk. Hiermee kan je de liquiditeit gedurende de crisis verbeteren. Echter, als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt dan zal de subsidie moeten worden terugbetaald. Uitstel van belastingen geeft ook tijdelijke verlichting. En er zijn regelingen om financiering te vereenvoudigen.

Al deze regelingen kunnen voor ondernemingen veel verschil maken. Maar er moet meer gebeuren. Het is essentieel om te zorgen dat de eigen financiën op orde zijn.

Inzicht in de liquiditeitsontwikkeling voor de komende 6 tot 12 maanden is daarbij essentieel. Wat betekent een daling van de omzet voor de marge en de cash flow van jouw onderneming precies? Om de impact te overzien is er ook een gevoeligheidsanalyse nodig. Want zoals eerder aangegeven is een goede inschatting van de effecten maken zeer lastig.

En inzicht is essentieel zodat de benodigde acties in gang gezet kunnen worden. Kun je bijvoorbeeld debiteuren verlagen of zit hier juist een risico? Wat kun je doen aan de crediteurenkant of worden ook zij juist strenger? Beoordeel ook andere balans posities en weet bijvoorbeeld wanneer je in default bent op de convenanten met de financiers. Sta op de rem voor kosten die niet noodzakelijk zijn; ook de bekende ‘tering naar de nering’-lijstjes ook deze gaan je op korte termijn een beetje helpen.

Start in iedere geval zo snel mogelijk. De meeste veranderingen kosten tijd en die is wellicht beperkt beschikbaar. Het geeft rust en richting als iedereen weet wat er te doen staat. En word je niet hard geraakt door de economische ontwikkelingen? Dan heb je de balans en cash positie van de onderneming versterkt, zo win je altijd.

Is jouw onderneming , zoals zoveel andere ondernemingen, geraakt door de Corona crisis? En is voldoende financiële middelen een zorg voor de komende periode? Ga dan naar onze website cntrlf.nl/turn-around-programma  of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.