Please wait...

Lean management

Lean Management

Interesse in hoe Lean Management kan bijdragen in de ontwikkeling van uw finance afdeling binnen uw organisatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Lean Management​

De klantwens (‘Voice of the Customer’) staat centraal in Lean Management. Dit sluit naadloos aan op de aanpak van CNTRL F. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat bent. Samen met u als onze opdrachtgever stellen we daarom vast wat het gewenste resultaat is. Aangezien uw finance afdeling onderdeel is van een grotere onderneming kan dit ook in samenspraak zijn met uw interne klanten.

‘Meten is weten’

Het doormeten van bedrijfsprocessen en het vaststellen van de kernoorzaken is het belangrijkste thema in de Lean Management aanpak. Om processen te beheersen is het allereerst nodig om goed inzicht te krijgen in deze processen. ‘Meten is weten’ is hier het uitgangspunt. De Lean management methode helpt CNTRL F bij het realiseren van successen bij haar klanten. Het is onze doelstelling om uw finance afdeling efficiënt en effectief te laten werken. Zo ontstaat er ruimte om van een uitvoerend team te bewegen naar een partner die bijdraagt aan het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.

Verbeteren van processen​

​Daarnaast is de Lean Management methode bij uitstek geschikt om een bestaand proces verder door te ontwikkelen. De Lean Management methode leent zich om projectmatig een probleem op te lossen waarbij de kernoorzaak van het probleem nog niet bij voorbaat vast staat. ​

Is er behoefte aan een radicalere wijziging of is er weinig tijd dan kunnen we een verandering begeleiden op basis van een herontwerp van het proces of een herstructurering.

Onze aanpak​​

Bij een Lean Management project werken we vanuit de ‘Kaizen cirkel’. In hoofdlijnen lopen we dan de volgende stappen door, waarbij in Deel 1 de focus wordt gelegd op het meten en analyseren en in Deel 2 op de feitelijke implementatie:​

DEEL 1; Probleem definitie en het opstellen van de oplossing

Stap 1a; Het vaststellen van het probleem en de doelstelling​
Stap 1b; Het opstellen van een plan van aanpak
Stap 2; Inzicht krijgen in de processen (‘Meten is weten’) en analyse van de feiten (Root Cause analyse)​
Stap 3; Verbeteringen identificeren en opstellen van oplossingen op basis van de analyses ​en de klantwens (Voice of the Customer)

DEEL 2; Implementatie
Stap 4; Plan de uitvoering van de oplossingen ​
Stap 5; Voer de oplossing uit​
Stap 6; Borg de oplossing voor de toekomst​

Weten wat CNTRL F voor uw bedrijf kan betekenen? Neem direct contact met ons op.