Please wait...

Cash Flow Management

Interesse in hoe uw onderneming haar Cash Flow Management (verder) kan optimaliseren? Lees dan verder of neem voor meer informatie contact met ons op.

IMG_1432

Cash Flow Management

Cash Flow management zou, wat ons betreft, bij iedere onderneming een belangrijke plaats moeten innemen. Het sturen op de kasstromen, hiermee bedoelen we onder andere

  1. het zorgen dat er snel betaald wordt voor de geleverde diensten,
  2. het aanhouden van zo laag mogelijke voorraden,
  3. en het overeenkomen van goede voorwaarden voor inkopen, zijn daarbij belangrijke activiteiten.
  4. Evenals een goede rationalisatie van de investeringen.

Vanuit CNTRL F kiezen we bewust voor een integrale aanpak om Cash Flow te optimaliseren bij onze klanten. We werken met ketenbenaderingen;

  • Order-2-Cash (O2C),
  • Inventory-2-Product (I2P),
  • Purchase-2-Pay (P2P).

Hier passen we Lean Management methoden op toe. Met deze aanpak weten we aanzienlijke optimalisaties te behalen, op een manier die blijvend is.

Bovendien leidt het anders beleggen van verantwoordelijkheden binnen bijvoorbeeld het verkoop, inkoop en incasso proces tot aanzienlijke verbeteringen.

Kosten rationalisatie

De vraag of de activiteiten die uw organisatie ontplooit bijdragen aan de lange termijndoelstellingen van uw organisatie staat hier centraal. In de aanpak van CNTRL F wordt de sturing van de organisatie meer gericht op het behalen van de doelen. Hier worden de activiteiten eventueel op aangepast. We kijken naar de doelmatigheid van activiteiten en herstructureren deze. Hierdoor gaan de kosten naar beneden, maar worden de korte- en lange termijn doelstellingen niet negatief beïnvloed. 

Wanneer de situatie daar om vraagt kan natuurlijk ook snel in de kosten gesneden worden om het resultaat op korte termijn bij te sturen.

Voor meer informatie over onze werkwijze en aanpak kunt u direct contact met ons opnemen.