Please wait...

Cash Flow Management problemen; de 4 oorzaken

In mijn vorige blog noemde ik de uitspraak ‘Cash is King’ een nietszeggende uitspraak. Je kunt er namelijk nog niets mee. Maar er zit voor een onderneming natuurlijk wel veel waarheid in; zonder geld kan je geen onderneming draaien.

Van de ondernemingen die failliet gaan, komt dit in ongeveer 25% van de gevallen door wanbetaling. In 20% van de gevallen wordt dit veroorzaakt door de conjunctuur.  Ook veranderende omstandigheden, slecht management en vraaguitval zijn belangrijke oorzaken. Bij startende ondernemers gaat zelfs ongeveer twee derde failliet door een slecht (financieel) plan.

Cash flow problemen kun je in vier hoofdoorzaken indelen. Hierbij zijn de eerste drie met name ontstaan door acties uit het verleden en ligt de laatste meer in de toekomst.

1. Een tekort aan liquiditeiten, een acuut probleem
Op het moment dat een tekort aan liquiditeiten ontstaat, is er een acuut gevaar voor de continuïteit van de onderneming. Vaak ligt de oorzaak in het werkkapitaal die door een snelle groei is toegenomen, oplopende vorderingen, betalingsproblemen van afnemers, onvoorziene kosten, etc. Travelbird, het online reisbureau dat recent failliet ging, is hier een goed voorbeeld van.

Hier kun je vaak een verbetering in brengen door goed op het werkkapitaal te letten. Zorg dat je processen Lean & Mean zijn, dit verlaagt je exposure. Ken je afnemers en houd hun betalingsgedrag in de gaten. Neem alle aspecten mee in je cash flow prognose, zodat je verrassingen minimaliseert.

2. De onderneming is niet solvabel
Op het moment dat de onderneming een te hoge financieringslast kent, neemt het risico voor de bedrijfsvoering toe. Hierdoor nemen de mogelijkheden om te investeren in nieuwe kansen af, je gevoeligheid voor conjuncturele wisselingen neemt door de hogere financieringslasten toe. Als het goed gaat, neemt je rendement op je eigen vermogen flink toe. Maar als het niet goed gaat, kun je de controle over het bedrijf verliezen, en kan je onderneming onder de schuldenlast bezwijken.

3. Het bedrijfsmodel is slecht of verouderd
Als een onderneming verlies leidt door een bedrijfsmodel dat niet meer werkt dan kan dat lang goed gaan. Als de omzetten langzaam teruglopen neem het werkkapitaal langzaam af, er wordt wat scherper gestuurd op de vorderingen en voorraden en de financiële buffers worden langzaam opgegeten. Maar uiteindelijk komt het punt dat de financiers de geldkraan dichtdraaien of leningen opeisen. Een sluimerend probleem wordt ineens acuut, en er dreigt een te kort. Als je niet tijdig de onderliggende problemen onder ogen ziet, loop je het risico dat je daarna de kans niet meer krijgt. Zo zijn videotheken langzaam uit het straatbeeld verdwenen, omdat er geen rendabel bedrijfsmodel meer voor is.

4. Er is een strategisch probleem
We leven in een wereld die continu verandert. Of dit nu komt door nieuwe technieken en technologie, door nieuwe toetreders op de markt of veranderende wet- en regelgeving. Zo is Kodak van een succesvolle onderneming nu nog slechts een kleine speler, ze zagen de markt veranderen maar zijn niet in staat geweest hun positie te houden. Autoproducenten moeten de slag gaan maken naar elektrisch rijden, of gaat mobiliteit er in de toekomst nog heel anders uitzien?

Wat de oorzaak is maakt voor de te nemen acties natuurlijk veel uit, maar voor de cash flow komt het op hetzelfde neer; als je strategisch niet meer op de toekomst bent voorbereid kun je er eigenlijk van uitgaan dat er cash flow problemen aan zullen komen. Zorg dus bij de strategische outlook altijd voor een gedegen cash flow onderbouwing, en zorg dat er tussentijds goed en tijdig kan worden bijgestuurd door duidelijke Key Performance Indicators (KPI’s) te definiëren.

Is Cash Flow management binnen jouw onderneming ook een aandachtspunt? Wil jij binnen jouw onderneming de plannen ook beter en sneller realiseren? Of wil je de finance afdeling meer in de rol van business partner krijgen? Ga dan naar onze website www.cntrlf.nl of neem direct contact met ons op info@cntrlf.nl voor meer informatie.

Wil je op een snelle manier je financiële kennis vergroten? CNTRL F verzorgt ook eendaagse ‘Finance for non-financials’ trainingen zowel op basis van individuele inschrijving als Incompany bij jouw bedrijf. Meer informatie vind je op onze website op de pagina ‘Training’. Hier kun je ook direct inschrijven voor de volgende training.

Leave comments

Your email is safe with us.