Please wait...

Kosten besparen

Einde van het jaar; nog even druk bezig met kosten besparen? Lees in mijn blog hoe dit in 2019 anders kan.

In deze periode van het jaar zijn veel bedrijven bezig om aan ‘budgetsturing’ te doen. Dit kan betekenen dat ze nog wat moeten potverteren voor het nieuwe budgetjaar begint. Maar vaak wordt kort na de zomer gestart met de bekende ‘tering naar de nering’ lijstjes. Omdat de resultaten achterblijven wordt extra kritisch naar de kosten gekeken.

De finance directeur en de algemeen directeur willen dat de onderneming haar resultaatsdoelen bereikt. En terecht, ze zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. Als het dreigt dat de doelstelling niet gehaald gaat worden, dan moet je bijsturen.

Belangrijke vraag is natuurlijk; wanneer begin je met bijsturen? En op basis waarvan?

Op het laatste moment aan de noodrem van de kosten trekken of nog een deal snel afronden tegen een hogere korting om het resultaat te halen werken op de korte termijn prima; je haalt bijvoorbeeld het budget. Maar dit kan de langere termijn schaden als de marge onder druk komt te staan door deals met hoge kortingen of door kosten te schrappen die voor de langere termijn wel relevant zijn.

Kosten besparen is iets wat je moet relateren aan je doelstellingen. Vanuit het strategisch plan weet je waar je de komende jaren in wilt ontwikkelen en welke doelen je moet realiseren. Hier moeten ook de activiteiten op worden aangepast; kosten moet je alleen maken als deze in het teken staan van het realiseren van de doelen op langere termijn. Daarmee start je direct nadat je strategisch plan is gemaakt, niet als het resultaat niet wordt gehaald.

Anders gezegd; als activiteiten niet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, of nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de weg daar naar toe, dan moet je deze activiteiten afstoten of stopzetten. 

En nu?

Heb je binnen je onderneming ook het gevoel dat de kosten gerationaliseerd moeten worden? Kijk op onze website www.cntrlf.nl of neem contact met ons op via info@cntrlf.nl

Leave comments

Your email is safe with us.