Please wait...

Finance afdeling druk met brandjes blussen?

Heb jij ook het gevoel dat jouw Finance afdeling continu allerlei brandjes aan het blussen is voor de organisatie? De vragen die gesteld worden vanuit de business zijn vaak ad-hoc. Er dient op korte termijn informatie opgeleverd of gecontroleerd te worden of een uitdaging opgelost te worden.

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Toch zien wij binnen het Finance vakgebied nog vaak een traditionele benadering van de werkzaamheden. Wij ervaren dagelijks dat bedrijven beslissingen nemen op basis van gebrekkige bestaande data. Ook wordt er veel kostbare tijd besteed aan het controleren en bewerken van bestaande data zonder naar de toekomst te kijken.

Naar de toekomst toe managen

Hoe kunt u zorgen dat uw bedrijf ‘naar de toekomst toe gaat managen’ en wat bedoelen we hier precies mee? Wij komen het in de praktijk met grote regelmaat tegen dat bedrijven hun Jaarplannen en Strategische Plannen opstellen. De plannen worden jaarlijks bijgewerkt maar feitelijk blijft de inhoud van deze plannen jaar op jaar hetzelfde. Indien de doelstellingen niet gerealiseerd lijken te gaan worden, worden allerlei korte termijn besparingsacties opgesteld. Hierbij valt te denken aan het terugdringen van (reis)uitgaven, openstaande vacatures die tijdelijk niet vervuld worden etc. Feitelijk wordt er gerepareerd vanuit een ‘we can’t do’ mentaliteit in plaats vanuit een sturende aanpak.

Wij zijn er van overtuigd dat uw bedrijf bottom-line de beste resultaten kan behalen door van plannen naar realisatie te gaan. Sturing op voorspellende drivers zorgt dat uw Finance afdeling in de toekomst meer tijd besteed aan advisering dan aan uitvoering. Bovendien zal uw bedrijf voortaan eerder besluiten nemen met gevoel voor onderlinge samenhang binnen uw bedrijf en met de blik naar de toekomst toe…

De controller richt zich daarmee veel meer op drivers en de onderlinge relatie tussen de drivers. Dus daar waar hij of zij echt een impact kan hebben. En minder op de P&L en de Balans. Deze zijn resultanten die in een strak georganiseerde Finance afdeling worden gestuurd vanuit de drivers.

En nu?

Wil jij binnen jouw onderneming de plannen ook beter en sneller realiseren? Of wil je de finance afdeling meer in de rol van business partner krijgen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn CNTRL F.

Leave comments

Your email is safe with us.